Menjaj se brže od promena


Warning: is_file(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (4096): <p><span style="font-weight: 400;">Živimo u vremenu preplavljenom promenama. Naša sposobnost da se nosimo sa ovim promenama, kao i moć da im se prilagodimo utiče na naš uspeh, kako u poslovnoj, tako u privatnoj sferi.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">No, da li je to dovoljno? Da li je dovoljno da se prilagođavamo, adaptiramo na novonastale situacije? </span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ako krenemo od pretpostavke da u momentu kada se neka promena desi mi moramo da se prilagodimo, to znači da ćemo jedno vreme, bar dok se ne prilagodimo, biti u nekoj vrsti vakuuma. Stvari će se dešavati momo nas, dok ne uspemo da uhvatimo pravac. </span></p> <p><span style="font-weight: 400;">I onda dolazimo do pitanja, “A šta ako možemo mi da se promenimo, da preduhitrimo pr in /home/puhalo/web/dejan-simic.com/public_html/wp-content/plugins/srbtranslatin/vendor/simplehtmldom/simplehtmldom/HtmlDocument.php on line 131

Živimo u vremenu preplavljenom promenama. Naša sposobnost da se nosimo sa ovim promenama, kao i moć da im se prilagodimo …

Prilagodljivost – Preduslov svakog uspeha!


Warning: is_file(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (4096): <p>Dinamična i turbulentna vremena zahtevaju drastične mere i pre svega prilagodljivost. Da li je to osobina koju posedujete? Da li je to ono što nedostaje? Da li je to možda krivac za neuspeh?</p> <h2><span style="font-weight: 400;">Okolnosti</span></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Kada govorimo o okolnostima, obično mislimo na stvari koje se dešavaju mimo naše volje, a često i bez ikakvog našeg uticaja ili mogućnosti da menjamo na ishod. To su oni spoljni faktori koji nas pritisnu, onemoguće, zakucaju, zabrave sve izlaze i ostave nas da tapkamo u mestu.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Da, tako to obično biva kada se striktno držimo onoga što smo naumili i načina koji smo osmislili za ostvarivanje svog cilja. Međutim, kada se okolnosti menjaju, menjanje plana je nužno za opstanak in /home/puhalo/web/dejan-simic.com/public_html/wp-content/plugins/srbtranslatin/vendor/simplehtmldom/simplehtmldom/HtmlDocument.php on line 131

Dinamična i turbulentna vremena zahtevaju drastične mere i pre svega prilagodljivost. Da li je to osobina koju posedujete? Da li …