test

Prilagodljivost kao preduslov uspeha
Stepen prilagodljivosti će uticati na realizaciju naših ciljeva