Korporativni Treninzi

Naši korporativni treninzi su pravljeni strogo po meri i u skladu sa potrebama vaše kompanije i učesnika treninga. Pre nego što krenemo da dizajniramo vaše treninge i razvojne programe, analiziramo vašu poslovnu situaciju i razvojne potencijale vaših zaposlenih. Dogovaramo se oko rezultata treninga i mogućeg uticaja na KPI-eve. Tek kada razjasnimo sve relevantne stavke, počinjemo da pišemo sam trening. Ciljevi naših treninga su učenje novih veština, pronalaženje boljih obrazaca ponašanja u svakodnevnim situacijama i dugotrajna i održiva promena stavova i načina razmišljanja. Naši treninzi su interaktivni i praktični. Sadržaje treninga na licu mesta sprovodimo u delo u igrama uloga, individualnim i grupnim vežbama. Generalno je odnos teorije i prakse u našim treninzima 60 : 40.

Bavimo se mikrotreninzima u trajanju do 2 sata, celodnevnim i višednevnim treninzima i razvojnim programima koji traju nekoliko godina.

Posebno razrađeni razvojni programi:

Proizvodnja

IT

Retail

Finansijske institucije

Bavimo se mikrotreninzima u trajanju do 2 sata, celodnevnim i višednevnim treninzima i razvojnim programima koji traju nekoliko godina.

Teme koje obrađujemo u okviru naših treninga obuhvataju:

Komunikacija

Lideršip

Menadžment

Upravljanje sobom

PRIPREMA MENADŽERA ZA EU ZAKONE O SOCIJALNO ODGOVORNOM POSLOVANJU (CSR i ESG)

Bavimo se mikrotreninzima u trajanju do 2 sata, celodnevnim i višednevnim treninzima i razvojnim programima koji traju nekoliko godina.

NAŠI NAJPOPULARNIJI KOMUNIKACIONI TRENINZI:

Asertivna komunikacija

Rešavanje konflikta

Komunikacija u teškim situacijama

Davanje feedback-a

Prezentacione veštine

Komunikacija za nove lidere

NAŠI NAJPOPULARNIJI LIDERŠIP TRENINZI:

Obuka za nove lidere

Rukovođenje u nesigurnim i kriznim vremenima

Lideršip na daljinu

Motivacija zaposlenih

Koučing, mentoring i fasilitacija za menadžere

Vođenje timova

Multikulturni lideršip

NAŠI NAJPOPULARNIJI MENADŽMENT TRENINZI

Osnove menadžmenta

Projekt menadžment

Pronalaženje korporativne vizije i misije

Menadžment alati

Menadžment analitika i metrika

Kritično razmišljanje i donošenje odluka

Lean i agile menadžment

Upravljanje promenama

NAŠI NAJPOPULARNIJI TRENINZI NA TEMU UPRAVLJANJA SOBOM:

Upravljanje stresom

Motivisanje sebe

Upravljanje emocijama

Mindfulness za menadžere

Upravljanje vremenom

Prilagodljivost

Resilience (lična otpornost, žilavost)

NAŠI NAJPOPULARNIJI HR TRENINZI:

Employer brending

Talent menadžment

PRIPREMA MENADŽERA ZA EU ZAKONE O SOCIJALNO ODGOVORNOM POSLOVANJU (CSR i ESG):

Socijalno odgovorno poslovanje za menadžere

CSR i ESG analiza i izveštavanje

Ravnopravnost, inkluzija i raznolikost za menadžere

Hajde da razgovaramo o saradnji!

Prijavi se na Leadership & HR Newsletter

Najnovije vesti, spoznaje i mudrosti u vezi lideršipa i HR-a. Od Konfučija i Sun Cua, preko Makjavelija i Napoleona do savremenih teorija lideršipa i HR-a. Sve na jednom mestu.

Šaljem redovno nove postove.

Koje teme te zanimaju?