Radionice

Sledeće radionice:

Treća radionica iz  ciklusa “komunikacija”:

Aktivno slušanje

Utorak, 23.04., 19:00 – 21:00, Profesorska kolonija, Beograd. Cena 2.000 RSD i plaća se na licu mesta. Rezervacija obavezna.

Razlika između aktivnog i “normalnog” slušanja. Kineski pojam za slušanje. Zašto nam tako teško pada da pažljivo slušamo? Vođenje razgovora kroz slušanje i postavljanje pitanja. Faktori koji nas limitiraju u pažljivom slušanju. Vežbe za poboljšanje veštine aktivnog slušanja. Pitanja i odgovori.

Treća radionica iz ciklusa “uspeh”

Upravljanje vremenom

Subota, 28.04., 13:00 – 15:00, Profesorska kolonija, Beograd. Cena 2.000 RSD i plaća se na licu mesta. Rezervacija obavezna.

Šta je upravljanje vremenom? Osnove upravljanja vremenom. Prioriteti, Ajzenhauer box. Ključno polje “važno, ali nije hitno”. Zašto gubimo vreme? Osvešćivanje razloga zašto gubimo vreme. Mikrociljevi, disciplinovano odrađivanje projekata. Alati upravljanja vremenom. Pitanja i odgovori.

 

 

 

 

 

 

 

 

Radionice se održavaju svake druge nedelje utorkom u 19:00 i subotom u 13:00. Traju oko dva sata. Cena je 2.000 RSD i plaća se na licu mesta.

Teme se biraju slobodno i obično su povezane sa komunikacijom, upravljanjem samim sobom i međuljudskim odnosima. Grupe su male (maksimalno 8 ljudi), što omogućava direktni dijalog sa učesnicima. Na početku svaki učesnik može da izrazi želje u vezi nekih tema i postavi pitanja, na koja ćemo u toku radionice naći odgovore.

Posle radionice svaki učesnik dobije sadržaj u pdf formatu.

Radionice održavam u mojim koučing prostorijama u Profesorskoj koloniji. Utorkom uveče skoro da nema slobodnih parking mesta, zato preporučujem da dođete javnim transportom. U okolini veliko broj autobusa i trolejbusa ima stanice (Takovska, Cvijićeva, Despota Stefana). Subotom poslepodne uglavnom ima slobodnih parking mesta.

CIKLUS KOMUNIKACIJA
CIKLUS USPEH
26.03. 19:00-21:00 OSNOVE KOMUNIKACIJE (POPUNJENA)30.03. 13:00-15:00 KAKO USPEŠNO TRAŽITI POVIŠICU?
Dodatni termin OSNOVE KOMUNIKACIJE 02.04. 19:00-21:00
09.04. 19:00-21:00 NEVERBALNA KOMUNIKACIJA13.04 13:00-15:00 SAMOMOTIVACIJA
Dodatni termin SAMOMOTIVACIJA 18.04 19:00-21:00
23.04. 19:00-21:00 AKTIVNO SLUŠANJE 27.04. 13:00-15:00 UPRAVLJANJE VREMENOM
07.05. 19:00-21:00 USPEŠNE PREZENTACIJE11.05. 13:00-15:00 PREVAZILAŽENJE STRAHOVA
21.05.19:00-21:00 JAVNI NASTUP I GOVOR PRED PUBLIKOM25.05. 13:00-15:00 OSTVARIVANJE CILJEVA

Prošle radionice:

Osnove komunikacije

Utorak, 26.03., 19:00 – 21:00, Profesorska kolonija, Beograd. Cena je 2.000 RSD i plaća se na licu mesta.

Šta je efikasna komunikacija? Proces komunikacije. Poruka, medijum, verbalna, neverbalna komunikacija. Faktori uspešne komunikacije, limitirajući faktori. Pitanja i odgovori.

Kako uspešno tražiti povišicu?

Subota, 30.03., 13:00 – 15:00, Profesorska kolonija, Beograd. Cena je 2.000 RSD i plaća se na licu mesta.

Kada imamo pravo da tražimo povišicu? Koje informacije su nam potrebne i kako da ih dobijemo? Ispitivanje terena, mentori, podrška i otpor.

Pripremanje konkretnog razgovora. Strategije vođenja razgovora u vezi povišice. Uvežbavanje konkretnih situacija. Pitanja i odgovori.

Neverbalna komunikacija

Utorak, 09.04., 19:00 – 21:00, Profesorska kolonija, Beograd. Cena je 2.000 RSD i plaća se na licu mesta. Rezervacija obavezna.

Razlika između verbalne i neverbalne komunikacije. Poruke koje šaljemo neverbalno. Govor tela. Praktični primeri. Usklađivanje verbalne i neverbalne komunikacije. Osvešćivanje i vežbanje neverbalne komunikacije. Ocenjujemo međusobno našu neverbalnu komunikaciju. Pitanja i odgovori.

Samomotivacija

Četvrtak, 18.04., 19:00 – 21:00, Profesorska kolonija, Beograd. Cena 2.000 RSD i plaća se na licu mesta. Rezervacija obavezna.

Definicija samomotivacije. Na početku je uvek “zašto?” Vizija, misija, SMART ciljevi. Piramida potreba i prećutani 6. nivo. Spoljašnja / unutrašnja motivacija. Šta nas pokreće, šta nas blokira? Zašto raste cveće? Princip “flow-a”. Inspiracija, primeri, mentalne tehnike, rituali, vežbe. Pitanja i odgovori.

 

Prijavite se na radionice ovde.

Ako želite da vas informišem o programu budućih radionica, molim vas ispunite ovaj formular.

Rezervišite probnu koučing sesiju ili informativni razgovor.

Dejan Simić, HR stručnjak, executive search, soft skills treninzi, IFC koučing.

Profesorska kolonija, 11000 Beograd